Δείτε φωτογραφίες πριν και μετά την θεραπεία

Περιστατικό Α

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό Β

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό Γ

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό Δ

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Περιστατικό Ε

ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Βίντεο