ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ.

Η Ορθοδοντική αποτελεί αναγνωρισμένη ειδικότητα της οδοντιατρικής, της οποίας το αντικείμενο είναι η διάγνωση, η πρόληψη και η θεραπεία των ανωμαλιών σύγκλεισης των δοντιών και των γνάθων. Απευθύνεται τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, ενώ συμβάλλει στη σωστή και αρμονική σύγκλειση και, κατ’ επέκταση, στη σωστή λειτουργία ολοκλήρου του στοματογναθικού συστήματος. Πέρα από τους προφανείς αισθητικούς λογούς για τους οποίους κάποιος μπορεί να αναζητήσει θεραπεία, η ορθοδοντική μπορεί να συμβάλλει στη γενικότερη υγεία του στόματος, περιορίζοντας τους παράγοντες που προκαλούν τερηδόνα και ουλίτιδα. Παράλληλα, διευκολύνει το έργο των υπολοίπων πεδίων της οδοντιατρικής (προσθετική, περιοδοντολογία, εμφυτευματολογία, επανορθωτική οδοντιατρική). Η εξειδίκευση στην ορθοδοντική προϋποθέτει παρακολουθήσει τριετούς αναγνωρισμένου προγράμματος ειδικότητας μετά τη λήψη του πτυχίου της οδοντιατρικής. Ο τίτλος του Ειδικού Ορθοδοντικού χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας μετά από εξετάσεις ειδικότητας.

Το κόστος της ορθοδοντικής θεραπείας ποικίλει και επηρεάζεται από το βαθμό δυσκολίας της, τη διάρκεια της, τους απαιτούμενους ορθοδοντικούς  μηχανισμούς και τα υλικά που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Η σχετική ενημέρωση γίνεται από το γιατρό μετά από την κλινική εξέταση και την εκτίμηση του υποψήφιου περιστατικού

Οι σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και η πρόοδος της τεχνολογίας που εφαρμόζεται στο πεδίο της, έχουν συμβάλλει στη δημιουργία νέων τεχνικών οι οποίες καταργούν τελείως την εμφάνιση ως αποτρεπτικό παράγοντα για την ορθοδοντική θεραπεία. Ο όρος αόρατη ορθοδοντική αναφέρεται στις μεθόδους εκείνες οι οποίες δεν περιλαμβάνουν τα γνωστά σιδεράκια αλλά εναλλακτικές συσκευές και υλικά που προσφέρουν τη δυνατότητα στον ασθενή να χαμογελάει χωρίς να αιθάνεται περίεργα:

  1. Διαφανείς μεμβράνες ορθοδοντικής μετακίνησης. Είναι η μέθοδος η οποία χρησιμοποιεί μια προσχεδιασμένη σειρά από διαφανείς μεμβράνες οι οποίες ασκούν ελεγχόμενες ορθοδοντικές δυνάμεις στα δόντια και διαδεχόμενες η μια την άλλη ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιτυγχάνουν την ορθοδοντική μετακίνηση.
  2. Γλωσσική Ορθοδοντική. Είναι η τεχνική κατά την οποία η ακίνητη ορθοδοντική συσκευή (σιδεράκια) τοποθετείται στην γλωσσική επιφάνεια των δοντιών αντί της χειλικής, με αποτελέσμα να μη γίνεται ορατή ακόμα και όταν ασθενής χαμογελάει απόλυτα φυσικά.

Ορθοδοντικός είναι ο οδοντίατρος ο οποίος έχει παρακολουθήσει αναγνωρισμένο τριετές πρόγραμμα εξειδίκευσης στην ορθοδοντική μετά το πέρας των προπτυχιακών σπουδών οδοντιατρικής και ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το αντικείμενο της ορθοδοντικής. Ο τίτλος του Ειδικού Ορθοδοντικού χορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας  μετά από εξετάσεις ειδικότητας.

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο γίνεται η αρχική εκτίμηση του υποψήφιου περιστατικού. Αν υφίσταται κάποιο ορθοδοντικό πρόβλημα που απαιτεί αντιμετώπιση, ενημερώνεστε για το βαθμό σημαντικότητας του, το πόσο επείγον είναι, το είδος και τη χρονική διάρκεια της θεραπείας και το κόστος της.

Κατά την πρώτη επίσκεψη στο ιατρείο γίνεται η αρχική εκτίμηση του υποψήφιου περιστατικού. Αν υφίσταται κάποιο ορθοδοντικό πρόβλημα που απαιτεί αντιμετώπιση, ενημερώνεστε για το βαθμό σημαντικότητας του, το πόσο επείγον είναι, το είδος και τη χρονική διάρκεια της θεραπείας και το κόστος της.

Κατάλληλη ηλικία για έναν πρώτο ορθοδοντικό έλεγχο είναι τα 7 χρονιά. Σε αυτή την επίσκεψη μπορεί να εκτιμηθεί ενδεχομένη ανάγκη προληπτικής αγωγής ή άμεσης θεραπείας κάποιου ορθοδοντικού προβλήματος που μπορεί να επιλυθεί ευκολότερα με μια έγκαιρη παρέμβαση.

Η διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα του κάθε περιστατικού, την ηλικία του ασθενή και την τεχνική που απαιτείται να εφαρμοστεί. Απλές περιπτώσεις μπορεί να αντιμετωπιστούν σε 6 μήνες ενώ στα πλέον πολύπλοκα περιστατικά που απαιτούν περισσότερες από μια φάσεις θεραπείας , μπορεί να χρειαστούν μέχρι και 3 χρόνια. Συνήθως 18 έως 20 μήνες θεραπείας για την πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι ο χρόνος που απαιτείται για πλήρη αντιμετώπιση. Ο γιατρός ενημερώνει τον υποψήφιο ασθενή στην πρώτη επίσκεψη για το χρόνο θεραπείας που προβλέπεται στη δική του περίπτωση.
Η σωστή συνεργασία του ασθενή και η συμμόρφωση του με τις οδηγίες του γιατρού επηρεάζουν σημαντικά τη χρονική διάρκεια μιας θεραπείας. Η διατήρηση καλής στοματικής υγιεινής, η συνεπής παρουσία στις προγραμματισμένες συνεδρίες, η αποφυγή αποκόλλησης των ορθοδοντικών αγκυλίων και η σωστή και προσεκτική χρήση των απαιτούμενων συσκευών, ορθοδοντικών ναρθήκων και διαγναθικών ελαστικών, αποτελούν ίσως τον πιο καθοριστικό παράγοντα ώστε μια θεραπεία να περατωθεί το συντομότερο δυνατό και με την ελάχιστη δυνατή ταλαιπωρία για τον ασθενή.

Κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας ενδέχεται να χρειαστούν εξαγωγές νεογιλών δοντιών, όταν αυτά δεν αποπίπτουν και παραμένουν στο στόμα πέραν του φυσιολογικού.

Η εξαγωγή μόνιμων δοντιών ως μέρος του σχεδίου θεραπείας είναι μια σοβαρότατη απόφαση που απαιτεί ανάλυση αρκετών παραγόντων. Λαμβάνεται από το θεράποντα όταν μετά από συνυπολογισμό όλων των δεδομένων που προκύπτουν από την κλινική εξέταση του ασθενή, την ανάλυση του οδοντικού φραγμού του και τις ακτινογραφικές εξετάσεις, διαγνωστεί έντονη δυσαναλογία μεγέθους δοντιών και γνάθων ή/και  σημαντική απόκλιση από το φυσιολογικό στην σκελετική διάπλαση του στοματογναθικού συστήματος.

Ο κατάλληλος χρόνος της εξαγωγής καθώς και ο αριθμός και το είδος των δοντιών που θα εξαχθούν αποφασίζονται από τον γιατρό μετά από λεπτομερή μελέτη των προαναφερθέντων δεδομένων.

Οι ορθοδοντικοί μηχανισμοί που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια μιας θεραπείας ποικίλουν όπως και οι απαιτήσεις κάθε περιστατικού. Κατηγοριοποιούνται στους ακίνητους που τοποθετούνται μόνιμα στο στόμα και στους κινητούς που μπορεί να αφαιρούνται από τον ασθενή κατά το φαγητό και το βούρτσισμα ή σε μια ειδική περίσταση. Είναι όλοι κατασκευασμένοι από βιοσυμβατά υλικά που δεν προκαλούν ερεθισμούς ή αλλεργίες και γίνονται εύκολα αποδεκτοί από τον ασθενή.

Η ορθοδοντική θεραπεία καθ’ όλη τη διάρκεια της είναι μια ανώδυνη διαδικασία κατά την οποία δεν υπάρχει πόνος ούτε κατά τις συνεδρίες στο ιατρείο αλλά ούτε κ μετά από αυτές.

Η μονή χρονική περίοδος κατά την οποία ενδέχεται να παρατηρηθεί μια ελαφριά ενόχληση είναι 6 έως 12 ώρες μετρά την αρχική τοποθέτηση των μηχανισμών ή την ενεργοποίηση τους. Κάποιο ήπιο παυσίπονο είναι αρκετό για να την ανακουφίσει ενώ παρέρχεται συνήθως μετρά από 3 ή 4  24ωρα. Κατά  τα αλλά ανάλογα με το είδος της τεχνικής κ του μηχανισμού που χρησιμοποιείται μπορεί να παρατηρηθεί μια αίσθηση ξένου σώματος η οποία γρηγορά αμβλύνεται.

Τα διαφανή αγκύλια αποτελούνται από πορσελάνη ή ζαφείρι κ προσφέρουν μια εξαιρετική λύση στους ασθενείς που δεν επιθυμούν την όψη μετάλλου στα δόντια τους. Είναι κατάλληλα τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες και είναι πολύ διακριτικά προσομοιάζοντας την φυσική απόχρωση των δοντιών κάθολη τη διάρκεια της θεραπείας, γεγονός που τα καθιστά ιδιαίτερα δημοφιλή.

Η σωστή στοματική υγιεινή είναι άκρως απαραίτητη κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας. Απαιτείται προσεκτικό βούρτσισμα  μαζί με τη χρήση οδοντικού νήματος κ μεσοδοντιων βουρτσών ώστε τα δόντια και τα ούλα να παραμείνουν καθαρά και υγιή. Ένα αποτελεσματικό βούρτσισμα απαιτεί περίπου 5 λεπτά κατά τη διάρκεια των οποίων κάθε δόντι ξεχωριστά αλλά κ όλα τα άγκιστρα καθαρίζονται επιμελώς με κυκλικές κινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περιοχή του αυχένα του δοντιών (περιοχή μεταξύ δοντιών κ ουλών) όπου συναθροίζεται μικροβιακή πλάκα και  υπολείμματα τροφών.

Κατά τη διάρκεια της ορθοδοντικής θεραπείας με ακίνητους μηχανισμούς (σιδεράκια) χρειάζεται προσοχή στον τρόπο λήψης της τροφής. Οι απότομες και ισχυρές κινήσεις μάσησης μπορεί να οδηγήσουν στην αποκόλληση των ορθοδοντικών συσκευών. Ενδείκνυται η τροφή να καταναλώνεται κομμένη σε κομμάτια και με μαχαιροπίρουνο και οι πολύ σκληρές τροφές όπως παξιμάδια, ξηροί καρποί κτλ καλό είναι να αποφεύγονται, όπως επίσης οι τσίκλες και οι καραμέλες.

Για τη σωστή διάγνωση και το σχεδιασμό της ορθοδοντικής θεραπείας απαιτείται μια πρόσφατη πανοραμική ακτινογραφία καθώς επίσης και μια πλάγια κεφαλομετρική (σε συνεννόηση με το γιατρό). Όλα τα υπόλοιπα διαγνωστικά μέσα όπως ενδοστοματικές και εξωστοματικές φωτογραφίες και διαγνωστικά εκμαγεία λαμβάνονται στο ιατρείο. Αν απαιτείται κάποια οδοντιατρική θεραπεία πριν την έναρξη της ορθοδοντικής θεραπείας, αυτό θα επισημανθεί από το γιατρό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ
ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ.